MENU

Baby Keem, Travis Scott - durag activity 「Текст」 - Български превод

Freak bitch keep starin' at the Draco
Typed out loud, but promise I'ma make my days long
Fuck up a bitch nigga in my bae clothes
Askin' question, all my friends are fake hoes


Baby Keem, Travis Scott - durag activity 「Текст」

Freak bitch keep starin' at the Draco
Typed out loud, but promise I'ma make my days long
Fuck up a bitch nigga in my bae clothes
Askin' question, all my friends are fake hoes
Double up, no triple six, you're typin' less
Used to do it nine to five, no double shift
If he don't share the ho, he's not my friend
He playin' greedy with the bitch, come get your mans

[Chorus: Baby Keem]
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity
Big stench, yes, yes, you big stench
You big stench, yes, yes, you big stench
You big stench in my life, you big stench
You big stench in my life, you big stench

[Verse 2: Baby Keem]
Huh, I'm big rich
Go run that comma, tell your mama, ho-ho
You know I'm crazy like my mama, ho-ho
You know I get it from my mama, ho-ho


Don't talk to your mama crazy, ho-ho, have a baby, ho
Give me top and braid my hair, not while I'm prayin' tho
Don't be eyeballin' your sister, ho-ho, smokin' mystical
Two hoes gettin' physical, huh, more like scissorin'
Kiss a bitch, no Listerine, clitoris flickerin'
Pussy taste like tangerine
You went back to your ex on me (Huh), just to flex on me
But that shit don't mean anything, quit textin' me
You got an innocent face, I stroke it
You got good taste, when we met, I left you frozen
I know you wanna be a rich nigga focus
You love me because I get the check and throw it

[Chorus: Baby Keem & Travis Scott]
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity
Big stench, yes, yes, you big stench
You big stench, yes, yes, you big stench (Yeah)
You big stench in my life, you big stench
You big stench in my life, you big stench (Ooh)

[Verse 3: Travis Scott]
Your energy is triple six and mine is blessed (Ooh)


Thank God I put them crosses on before we met, yeah (Ooh)
No time we takin' off today, my type of stress (Stress, ooh)
I send them boys by surprise, they gon' collect it (Ooh, yeah)
Ain't seen your ass in 'bout two weeks, but how you doin'? (Ooh)
But this Bugatti cost me three, I ten-to-two it (Ooh, yeah)
Ooh, Jacques, you a asshole, yeah (Oh)
If it's beef, it's pedigree, my dawgs gon' chew it (Yeah, chew)
Takin' blues right after blues is how she blew it (Yeah, ah)
Ate the whole bag 'fore it got to me, she runnin' through it (Yeah)
Keep talkin' wreck when we do crashes, have insurances
Talkin' money when I'm on the Peloton for the endurance
I like IQ and she cute, so she special (Yeah, yeah)
And I like the way she bounce it, instrumental (Instru—)
I can't fall in love, it's fuckin' up my mental (Fuckin' up my mental)
I can't fuck with bitch niggas on the menstrual (Yeah, yeah, yeah)
Too good, 2AM, need the fade (Yeah, yeah)
I like you at 4AM when it ain't safe (It ain't safe)
And she with it, with the blicky when it's late (Late)
She roll me one, I dick her down, she tie my braids up (Yeah)
She go out, I go in, it's okay (Ooh, alright)
She keep powder on her nose, it's not no makeup (It's lit)
Bandana silky, on the braces inside her later
She need a light, she need a taste-taste-ta-ta-taste

[Chorus: Baby Keem]


Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity
Big stench, yes, yes, you big stench
You big stench, yes, yes, you big stench
You big stench in my life, you big stench
You big stench in my life, you big stench


Baby Keem, Travis Scott - durag activity 「Текст」 - Български превод


Freak кучка цитадела starin "на Драконите
Написали на глас, но обещавам, аз съм се правят дълго моите дни
Майната до кучи негро в моите дрехи BAE
Askin "въпрос, всичките ми приятели са фалшиви мотики
Удвояване, не тройна шест, ти си typin "по-малко
Използва се да го направя девет до пет, без двойна смяна
Ако той не споделят хо, той не ми е приятел
Той играеш алчни с кучката, хайде да си Ман

[Припев: Baby Keem]
Durag активност, а-ха
Durag активност, а-ха
Durag активност, а-ха
Durag дейност
Big смрад, да, да, вие голяма смрад
Можете голяма смрад, да, да, вие голяма смрад


Можете голяма смрад в живота ми, ти голяма смрад
Можете голяма смрад в живота ми, ти голяма смрад

[Verse 2: Baby Keem]
Хм, аз съм голям богат
Go тичам, че запетая, кажи на майка си, хо-хо
Знаеш, че съм луд като майка ми, хо-хо
Знаеш, че го получите от майка ми, хо-хо
Не говори с майка си луд, хо-хо, имам бебе, хо
Дай ми в началото и плитка косата ми, а не докато аз съм prayin "Тхо
Не се eyeballin "сестра си, хо-хо, да пуша мистична
Две мотики на път да станат физически, нали, по-скоро като scissorin "
Kiss кучи, не Listerine, клитор flickerin "
Pussy вкус като мандарина
Вие се върна в бившия си върху мен (Ха), само за да се огъва върху мен
Но това лайно не означават нищо, напусна textin ме
Имаш една невинна физиономия, аз го инсулт
Имаш добър вкус, когато се срещнахме, аз ви остави замразени
Знам, че искам да бъда богат негър фокус
Ти ме обичаш, защото аз се чека и го хвърли

[Припев: Baby Keem & Travis Scott]
Durag активност, а-ха
Durag активност, а-ха
Durag активност, а-ха


Durag дейност
Big смрад, да, да, вие голяма смрад
Можете голяма смрад, да, да, вие голяма смрад (Да)
Можете голяма смрад в живота ми, ти голяма смрад
Можете голяма смрад в живота ми, ти голяма смрад (Ooh)

[Verse 3: Travis Scott]
Вашата енергия е тройна шест и моя е благословен (Ooh)
Слава Богу, сложих ги пресича върху преди да се срещнем, да (Ooh)
Няма време ние обгръща от днес, моят тип стрес (стрес, ооо)
Аз ги изпрати момчетата от изненада, те гон "го събере (О, да)
Не е виждал задника в кажеш две седмици, но как я караш? (О)
Но това Bugatti ми струва три, аз десет към две него (О, да)
О, Жак, вие един задник, да (О)
Ако това е говеждо, това е родословие, моите dawgs Гон "го дъвчат (Да, дъвчете)
блус обгръща веднага след блус е как тя се издъни (Да, аз)
Ядох цялата торба "преден план се стигна до мен, тя бягаш през него (Да)
Дръжте говориш "развалина когато правим катастрофи, имат застраховки
пари Talkin ', когато съм на пелотона за издръжливост
Аз като IQ и тя сладък, така че тя специален (Да, да)
И аз като начина, по който тя скача, инструментална (Instru-)
Не мога да се влюбя, това е шибан ми психическо (Ебаси ми психическо)
Не мога да те уважават кучка негри върху менструалния (Да, да, да)
Твърде хубаво, 2AM, е необходимо добавянето на ефекта (Да, да)
Аз те харесвам в 4 часа сутринта, когато това не е безопасно (Не е безопасно)


И тя с него, с blicky, когато е късно (Late)
Тя ми се търкаля един, аз пишка си надолу, тя се връзвам моите плитки нагоре (Да)
Тя излезе, и да отида в, че всичко е наред (О, добре)
Тя държи на прах на носа си, това не е без грим (това е осветено)
Забрадка копринена, на свръзките в нея по-късно
Тя се нуждаят от светлина, тя се нуждаят от вкуса-вкус-та-та-вкус

[Припев: Baby Keem]
Durag активност, а-ха
Durag активност, а-ха
Durag активност, а-ха
Durag дейност
Big смрад, да, да, вие голяма смрад
Можете голяма смрад, да, да, вие голяма смрад
Можете голяма смрад в живота ми, ти голяма смрад
Можете голяма смрад в живота ми, ти голяма смрад