MENU

Baby Keem, Travis Scott - durag activity 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Freak bitch keep starin' at the Draco
Typed out loud, but promise I'ma make my days long
Fuck up a bitch nigga in my bae clothes
Askin' question, all my friends are fake hoes


Baby Keem, Travis Scott - durag activity 「Lời bài hát」

Freak bitch keep starin' at the Draco
Typed out loud, but promise I'ma make my days long
Fuck up a bitch nigga in my bae clothes
Askin' question, all my friends are fake hoes
Double up, no triple six, you're typin' less
Used to do it nine to five, no double shift
If he don't share the ho, he's not my friend
He playin' greedy with the bitch, come get your mans

[Chorus: Baby Keem]
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity
Big stench, yes, yes, you big stench
You big stench, yes, yes, you big stench
You big stench in my life, you big stench
You big stench in my life, you big stench

[Verse 2: Baby Keem]
Huh, I'm big rich
Go run that comma, tell your mama, ho-ho
You know I'm crazy like my mama, ho-ho
You know I get it from my mama, ho-ho


Don't talk to your mama crazy, ho-ho, have a baby, ho
Give me top and braid my hair, not while I'm prayin' tho
Don't be eyeballin' your sister, ho-ho, smokin' mystical
Two hoes gettin' physical, huh, more like scissorin'
Kiss a bitch, no Listerine, clitoris flickerin'
Pussy taste like tangerine
You went back to your ex on me (Huh), just to flex on me
But that shit don't mean anything, quit textin' me
You got an innocent face, I stroke it
You got good taste, when we met, I left you frozen
I know you wanna be a rich nigga focus
You love me because I get the check and throw it

[Chorus: Baby Keem & Travis Scott]
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity
Big stench, yes, yes, you big stench
You big stench, yes, yes, you big stench (Yeah)
You big stench in my life, you big stench
You big stench in my life, you big stench (Ooh)

[Verse 3: Travis Scott]
Your energy is triple six and mine is blessed (Ooh)


Thank God I put them crosses on before we met, yeah (Ooh)
No time we takin' off today, my type of stress (Stress, ooh)
I send them boys by surprise, they gon' collect it (Ooh, yeah)
Ain't seen your ass in 'bout two weeks, but how you doin'? (Ooh)
But this Bugatti cost me three, I ten-to-two it (Ooh, yeah)
Ooh, Jacques, you a asshole, yeah (Oh)
If it's beef, it's pedigree, my dawgs gon' chew it (Yeah, chew)
Takin' blues right after blues is how she blew it (Yeah, ah)
Ate the whole bag 'fore it got to me, she runnin' through it (Yeah)
Keep talkin' wreck when we do crashes, have insurances
Talkin' money when I'm on the Peloton for the endurance
I like IQ and she cute, so she special (Yeah, yeah)
And I like the way she bounce it, instrumental (Instru—)
I can't fall in love, it's fuckin' up my mental (Fuckin' up my mental)
I can't fuck with bitch niggas on the menstrual (Yeah, yeah, yeah)
Too good, 2AM, need the fade (Yeah, yeah)
I like you at 4AM when it ain't safe (It ain't safe)
And she with it, with the blicky when it's late (Late)
She roll me one, I dick her down, she tie my braids up (Yeah)
She go out, I go in, it's okay (Ooh, alright)
She keep powder on her nose, it's not no makeup (It's lit)
Bandana silky, on the braces inside her later
She need a light, she need a taste-taste-ta-ta-taste

[Chorus: Baby Keem]


Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity, huh-huh
Durag activity
Big stench, yes, yes, you big stench
You big stench, yes, yes, you big stench
You big stench in my life, you big stench
You big stench in my life, you big stench


Baby Keem, Travis Scott - durag activity 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Freak chó giữ starin' ở Draco
Gõ thành tiếng, nhưng hứa Tôi là làm cho ngày của tôi dài
Fuck lên một nigga chó cái trong quần áo bae của tôi
câu hỏi Askin', tất cả bạn bè của tôi là cuốc giả
Tăng gấp đôi lên, không triple sáu, bạn đang typin' ít
Được sử dụng để làm điều đó 9-5, không có sự thay đổi đôi
Nếu ông không chia sẻ ho, anh ta không phải là bạn của tôi
Ông playin' tham lam với chó cái, đến đón mans của bạn

[Chorus: Baby Keem]
Hoạt động Durag, huh huh-
Hoạt động Durag, huh huh-
Hoạt động Durag, huh huh-
hoạt động Durag
Big mùi hôi thối, vâng, vâng, bạn lớn mùi hôi thối
Bạn mùi hôi thối lớn, vâng, vâng, bạn lớn mùi hôi thối


Bạn mùi hôi thối lớn trong cuộc sống của tôi, bạn lớn mùi hôi thối
Bạn mùi hôi thối lớn trong cuộc sống của tôi, bạn lớn mùi hôi thối

[Verse 2: Baby Keem]
Huh, tôi lớn giàu
Go chạy dấu phẩy đó, nói với mẹ của mình, ho-ho
Bạn biết tôi bị điên như mama của tôi, ho-ho
Bạn biết tôi nhận được nó từ mama của tôi, ho-ho
Đừng nói chuyện với mama của bạn điên, ho-ho, có một em bé, ho
Hãy cho tôi đầu và bện tóc của tôi, không phải là lúc tôi prayin' tho
Đừng eyeballin' chị em của mình, ho-ho, Smokin' huyền bí
Hai cuốc gettin' vật lý, huh, giống như scissorin'
Hôn một bitch, không Listerine, clitoris flickerin'
hương vị âm hộ như quýt
Bạn quay trở lại với ex của bạn trên tôi (Huh), chỉ để phô trương về tôi
Nhưng mà shit không bất cứ điều gì có ý nghĩa, bỏ textin' tôi
Bạn có một khuôn mặt ngây thơ, tôi vuốt ve nó
Bạn có hương vị tốt, khi chúng tôi gặp nhau, tôi rời bạn đông lạnh
Tôi biết bạn muốn trở thành một nigga tập trung giàu
Anh yêu em vì tôi nhận được kiểm tra và ném nó

[Chorus: Baby Keem & Travis Scott]
Hoạt động Durag, huh huh-
Hoạt động Durag, huh huh-
Hoạt động Durag, huh huh-


hoạt động Durag
Big mùi hôi thối, vâng, vâng, bạn lớn mùi hôi thối
Bạn mùi hôi thối lớn, vâng, vâng, bạn mùi hôi thối lớn (Yeah)
Bạn mùi hôi thối lớn trong cuộc sống của tôi, bạn lớn mùi hôi thối
Bạn mùi hôi thối lớn trong cuộc sống của tôi, bạn mùi hôi thối lớn (Ooh)

[Verse 3: Travis Scott]
năng lượng của bạn là ba sáu và tôi được may mắn (Ooh)
Cảm ơn Chúa tôi đặt chúng đi qua trên trước khi chúng tôi gặp nhau, yeah (Ooh)
Không có thời gian chúng tôi takin' off ngày hôm nay, loại của tôi căng thẳng (stress, ooh)
Tôi gửi cho chàng trai bất ngờ, họ gon' thu thập nó (Ooh, yeah)
Không nhìn thấy mông của bạn trong 'cơn hai tuần, nhưng làm thế nào bạn doin'? (Ooh)
Nhưng Bugatti này chi phí cho tôi ba, tôi mười đến hai nó (Ooh, yeah)
Ooh, Jacques, quý lỗ đít, yeah (Oh)
Nếu nó bò, nó phả hệ, dawgs tôi gon' nhai nó (Yeah, nhai)
nhạc blues Takin' ngay sau khi nhạc blues là cách cô thổi nó (Yeah, ah)
Ăn toàn bộ túi 'fore nó đã đến với tôi, cô Runnin' qua nó (Yeah)
Giữ talkin' xác tàu khi chúng ta làm treo máy, có bảo hiểm
tiền Talkin' khi tôi đang trên Peloton cho sức chịu đựng
Tôi như chỉ số IQ và cô ấy dễ thương, vì vậy cô đặc biệt (Yeah, yeah)
Và tôi thích cách cô trả lại nó, công cụ (Instru-)
Tôi không thể rơi vào tình yêu, đó là fuckin' lên tinh thần của tôi (Fuckin' lên tinh thần của tôi)
Tôi không thể quái với niggas chó trên kinh nguyệt (Yeah, yeah, yeah)
Quá tốt, 2AM, cần phai (Yeah, yeah)
Tôi thích bạn ở 4:00 khi nó không phải là an toàn (Nó không phải là an toàn)


Và cô ấy với nó, với blicky khi nó muộn (Late)
Cô lăn cho tôi một, tôi tinh ranh của mình xuống, cô buộc bím tóc của tôi lên (Yeah)
Cô đi ra ngoài, tôi đi vào, không sao đâu (Ooh, alright)
Cô giữ bột vào mũi của cô, nó không phải là không có gương trang điểm (Nó thắp sáng)
Bandana mượt, trên niềng răng trong cô sau
Cô cần một ánh sáng, cô cần một hương vị-hương vị-ta-ta-hương vị

[Chorus: Baby Keem]
Hoạt động Durag, huh huh-
Hoạt động Durag, huh huh-
Hoạt động Durag, huh huh-
hoạt động Durag
Big mùi hôi thối, vâng, vâng, bạn lớn mùi hôi thối
Bạn mùi hôi thối lớn, vâng, vâng, bạn lớn mùi hôi thối
Bạn mùi hôi thối lớn trong cuộc sống của tôi, bạn lớn mùi hôi thối
Bạn mùi hôi thối lớn trong cuộc sống của tôi, bạn lớn mùi hôi thối